Anskaffelse av balkong

produkt08Etter forespørsel er det første steget i prosessen en befaring. På bakgrunn av denne gir vi et uforpliktende tilbud. Blir tilbudet akseptert utformer vi en kontrakt basert på Byggblankett 3501.

 

Det neste steget er søkeprosessen som omhandler tegninger, uttalelse fra byantikvaren der det er påkrevd, nabovarsel og søknad til Plan- og bygningsetaten.

 

Når tillatelse foreligger vil nøyaktige oppmålinger bli foretatt og dører bestilt. Leveringstiden på dørene er ca. seks uker. I mellomtiden produserer vi balkongene og monterer de på veggen. Byggetiden blir dermed kortest mulig.

 

Dørene monteres komplett med foringer og belistning på innsiden og pusset og malt på utsiden.

 

Etter ferdigstillelse tar vi en felles befaring og eventuelle påpekte punkter vil bli utbedret fortløpende. Når prosjektet er endelig ferdigstilt blir det sendt inn en ferdigstillesesattest.

 

Nå har dere en balkong som har økt verdien på boligen langt over kostnaden.

 

Balkongene har fem års garanti, jfr. Norsk Standard.